BRDM-2 Walkaround

ENG The BRDM-2 (Boyevaya Razvedyvatelnaya Dozornaya Mashina, literally "Combat Reconnaissance/Patrol Vehicle" is an amphibious armoured patrol car used by Russia and the former Soviet Union.
PL BRDM-2 (Bronirowannaja Razwiedywatielno-Dozornaja Maszyna – opancerzony pojazd rozpoznawczo-patrolowy). Został zaprojektowany w Związku Radzieckim.
BRDM-2 001 BRDM-2 002 BRDM-2 003 BRDM-2 004
BRDM-2 005 BRDM-2 006 BRDM-2 007 BRDM-2 008
BRDM-2 009 BRDM-2 010 BRDM-2 011 BRDM-2 012
BRDM-2 013 BRDM-2 014 BRDM-2 015 BRDM-2 016
BRDM-2 017 BRDM-2 018 BRDM-2 019 BRDM-2 020
BRDM-2 021 BRDM-2 022 BRDM-2 023 BRDM-2 024
BRDM-2 025 BRDM-2 026 BRDM-2 027 BRDM-2 028
BRDM-2 029 BRDM-2 030 BRDM-2 031 BRDM-2 032
BRDM-2 033 BRDM-2 034 BRDM-2 035 BRDM-2 036
BRDM-2 037 BRDM-2 038 BRDM-2 039 BRDM-2 040
BRDM-2 041 BRDM-2 042 BRDM-2 043 BRDM-2 044
BRDM-2 045 BRDM-2 046 BRDM-2 047 BRDM-2 048
BRDM-2 049 BRDM-2 050 BRDM-2 051 BRDM-2 052
BRDM-2 053 BRDM-2 054 BRDM-2 055 BRDM-2 056
BRDM-2 057 BRDM-2 058 BRDM-2 059 BRDM-2 060
BRDM-2 061 BRDM-2 062 BRDM-2 063 BRDM-2 064
BRDM-2 065 BRDM-2 066 BRDM-2 067 BRDM-2 068
BRDM-2 069 BRDM-2 070 BRDM-2 071 BRDM-2 072
BRDM-2 073 BRDM-2 074 BRDM-2 075 BRDM-2 076
BRDM-2 077 BRDM-2 078 BRDM-2 079