Armo 35041 Polish transport trailer for 7TP or Vickers light tanks

Wygląd prawdopodobny. Wysokiej jakości model żywiczny do sklejania.
*** Master kit by / Model wykonał - Zbyszek Stępniewski ***
The porbable look. Best quality resin model kit for assembly.
Armo 35041 000 EN Armo 35041 000 PL Armo 35041 001 1 Armo 35041 002 1
Armo 35041 003 1 Armo 35041 004 1 Armo 35041 005 1 Armo 35041 006 1
Armo 35041 007 1 Armo 35041 008 1 Armo 35041 009 1 Armo 35041 010 1
Armo 35041 011 1 Armo 35041 012 1 Armo 35041 013 1 Armo 35041 014 1
Armo 35041 015 1 Armo 35041 016 1 Armo 35041 017 1 Armo 35041 018 1
Armo 35041 019 1 Armo 35041 020 1 Armo 35041 021 1 Armo 35041 022 1
Armo 35041 023 1 Armo 35041 024 1 Armo 35041 025 1 Armo 35041 026 1
Armo 35041 027 1 Armo 35041 028 1 Armo 35041 029 1 Armo 35041 030 1
Armo 35041 031 1 Armo 35041 032 1 Armo 35041 033 1 Armo 35041 034 1
Armo 35041 035 1 Armo 35041 036 1 Armo 35041 037 1 Armo 35041 038 1
Armo 35041 039 1 Armo 35041 040 1 Armo 35041 041 1 Armo 35041 042 1
Armo 35041 043 1 Armo 35041 044 1 Armo 35041 045 1 Armo 35041 046 1
Armo 35041 047 1 Armo 35041 048 1 Armo 35041 049 1 Armo 35041 050 1
Armo 35041 051 1 Armo 35041 052 1 Armo 35041 053 1 Armo 35041 054 1
Armo 35041 055 1 Armo 35041 056 1 Armo 35041 057 1 Armo 35041 058 1
Armo 35041 059 1 Armo 35041 060 1 Armo 35041 061 1 Armo 35041 062 1
Armo 35041 063 1 Armo 35041 064 1 Armo 35041 065 1 Armo 35041 066 1
Armo 35041 067 1 Armo 35041 068 1 Armo 35041 069 1 Armo 35041 070 1
Armo 35041 071 1 Armo 35041 072 1 Armo 35041 073 1 Armo 35041 074 1
Armo 35041 075 1 Armo 35041 076 1 Armo 35041 077 1 Armo 35041 078 1
Armo 35041 079 1 Armo 35041 080 1 Armo 35041 081 1 Armo 35041 082 1
Armo 35041 083 1 Armo 35041 084 1 Armo 35041 085 1 Armo 35041 086 1
Armo 35041 087 1 Armo 35041 088 1 Armo 35041 089 1 Armo 35041 090 1
Armo 35041 091 1 Armo 35041 092 1 Armo 35041 093 1 Armo 35041 094 1
Armo 35041 095 1 Armo 35041 096 1 Armo 35041 097 1 Armo 35041 098 1
Armo 35041 099 1 Armo 35041 100 1